martes, 7 de abril de 2009

voltors joves, encara no volaven "en bixicleta"

Sopar de Futbito - 1988


Sopar de Futbito - 1988
Inca -Montuiri 1 maig 1989
Inca -Montuiri 1 maig 1989
Equip de Futbito -1985
Voltors -1987
Partit de Futbol Camp del Constanci - 1989

voltors (Gener 1987)